Rototec » Rototec yrityksenä » Tapa Toimia

Tapa Toimia

Tapa toimia (Code of Conduct)

Rehellisyys
Rototec toimii vakaasti ja vastuullisesti. Tämä perustuu lakiin ja muihin annettuihin ohjeistuksiin. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan rehellisyyttä. Rototecin arvoihin kuuluu rehellisyys ja läpinäkyvyys. Arvot liittyvät sekä Rototecin sisäiseen toimintaan, että toimintaan ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Haluamme, että liiketoimintakumppanimme luottavat meihin ja maineemme säilyy rehellisenä, jotta liiketoiminnan positiivinen kasvu on mahdollista.

Lain noudattaminen
Rototecin jokaisen työntekijän on noudatettava lakeja. Maakohtaisten lakien noudattaminen on otettava huomioon. Eettisyys ja lahjomattomuus menevät kaiken edelle. Työntekijöiden on otettava vastuu tekemisestään ja noudatettava lain oikeellisuutta työnsä osalta. Jos on epäselvää, mitkä ovat kyseiset lait ja säädökset, ota yhteyttä esimieheesi.

Lahjonnasta kieltäytyminen
Rototec ei hyväksy lahjontaa millään tasolla. Lahjoja ei tule antaa eikä vastaanottaa missään liiketoiminnan tilanteessa. Rototecin yhteistoiminnan kehittäminen täytyy aina tukea yrityksen tavoitteita, eikä edistää yksittäisen henkilön oman edun tavoittelua. Rototec ei voi antaa yhteistyökumppaneilleen mitään sellaista etua, mitä se itse ei voisi ottaa vastaan. Sellaisissa tilanteissa, kuten joululahjan antaminen yhteistyökumppaneille, on aina varmistettava, että lahjan arvo noudattaa Rototecissa hyväksyttyä käytäntöä ja rajaa. Lahjontaan liittyvissä kysymyksissä ja epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä esimieheesi.

Koulutustilaisuudet
Rototec isännöi koulutuksia vuosittain. Koska toimiala on vielä niin uusi, mielestämme on tärkeää kehittää ihmisten taitoja ja tietämystä. Haluamme jokaisen prosessin toimivan moitteettomasti noudattaen korkeaa laatua. Tilaisuudet kuten opintomatkat Suomesta Ruotsiin ovat vuosittaisia tapahtumia, joiden tarkoitus on lisätä alan tietämystä.

Nolla toleranssi päihteiden suhteen
Alkoholin nauttiminen Rototecissa on kiellettyä. Alkoholia ei tule nauttia Rototecin tiloissa, eikä työhön tule saapua päihteiden vaikutuksen alaisena. Tämä tarkoittaa työskentelyä Rototecin sekä asiakkaiden tiloissa. Päihteiden vaikutuksen alaisena työnteko on kiellettyä.

Työturvallisuuden noudattaminen ja työympäristön turvallisuuden varmistaminen
Rototecin periaatteisiin kuuluu, että työympäristö on turvallinen työtekijöille. Väkivaltaisuus tai, mikä tahansa toiminta, joka aiheuttaa vaaratilanteen, on kiellettyä. Kenttätyöntekijöiden täytyy noudattaa turvaohjeistusta, mikä heille on annettu.

Tasa-arvoisen kohtelun noudattaminen
Rototec ei hyväksy minkäänlaista syrjintää liittyen rotuun, uskontoon, ikään, sukupuoleen tai kulttuuriin. Rototec suhtautuu positiivisesti ihmisiin kaikenlaisilla taustoilla. Rototecissa kaikkia tulee kohdella tasa-arvoisesti.

Kestävä kehitys
Rototec on tunnettu ympäristöystävällisten energiaratkaisujen tuottamisesta. Jatkuvan kehityksen päämääränä on varmistaa, että kaikki tekeminen ylläpitää luonnon tasapainoa. On tärkeä, että jokainen yksittäinen henkilö työssään noudattaa Rototecin yhteisiä päämääriä omassa työssään. Rototec käyttää omissa tiloissaan maalämpöä.

Tapa toimia huomioidaan projekteissa
Jokainen projekti on tehtävä Rototecin määrittämien käytäntöjen mukaisesti. Eettisiä toimintatapoja ja lain määräämiä asetuksia on noudatettava. Rototecin työntekijöiltä odotetaan positiivista ja kunnianhimoista asennetta projekteissa. Edellytämme, että jokainen projekti tehdään alusta loppuun parhaalla mahdollisella tavalla.

Informaation salassapito
Jokaiselta Rototecin työntekijältä vaaditaan allekirjoitettu dokumentti siitä, että on sitoutunut pitämään salassa Rototecin liiketoimintaan liittyvät tiedot. On tärkeää, että jokainen työntekijä ymmärtää, että Rototecin tietoa on varjeltava kaikilla tasoilla, esim. kannettavaa tietokonetta ei saa jättää valvomatta missään, tai dokumentointia ei saa heittää yleiseen roskikseen jne. Yrityksen tietoa ei saa käyttää väärin.

Yhteenveto
Rototecissa matala organisaatio toimii yhtenä isona tiiminä päämäärien saavuttamiseksi. Yhteistyötä voidaan parantaa toimintatapoja noudattamalla. Kaikissa toimintatapoihin liittyvissä epäselvissä kysymyksissä työntekijän on otettava yhteyttä esimieheensä.