Rototec » Mitä geoenergia on?

Mitä geoenergia on?

Geoenergia on uusiutuvaa maahan varastoitunutta auringon energiaa. Sitä saadaan kallioperästä ja maan pintakerroksesta. Geoenergian hyödyntäminen rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja vähentää samalla riippuvuutta hiilen ja puun käyttämisestä energiantuotannossa sekä ulkomailta tuodusta öljystä. Uusiutuvaa geoenergiaa hyödyntämällä toteutetaan myös Suomen ja EU:n ilmastostrategiaa, jonka tavoitteena on pienentää kokonaisenergiankulutusta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Geoenergia on ympäristöystävällinen, riippumaton ja taloudellisesti kannattava valinta. Öljystä ja kaukolämmöstä geoenergiaan siirtyvien sekä uudiskohteisiin geoenergian valitsevien kotitalouksien, yritysten, kiinteistöjen ja kuntien määrä kasvaa nopeasti. Valitse edullinen geoenergia ja kumppaniksi luotettava Rototec.

Geoenergian toimintaperiaate

Maalämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin jääkaappi. Tavoitteena on siirtää lämpöä pois kaapin sisältä huoneilmaan. Lämpöpumppu siirtää lämpöä kallioperästä rakennuksen lämpimään käyttöveteen ja vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Lämpöpumpun muodostavat höyrystin, sähkökäyttöinen kompressori, lauhdutin, paisuntaventtiili sekä kylmäaine, jonka kiertoprosessi lämpöpumpussa mahdollistaa järjestelmän toiminnan.

Maalämpöpumpun höyrystin on yhteydessä lämpökaivoon. Höyrystimessä lämpökaivolta putkea pitkin tuleva lämmönkeruuneste luovuttaa lämpönsä kylmäaineelle, joka höyrystyy. Tämän jälkeen kylmäainehöyry puristetaan kompressorissa haluttuun, korkeaan lämpötilaan ja paineeseen. Kompressorin jälkeen kylmäainehöyry muuttuu nesteeksi lauhduttimessa, missä se luovuttaa lämpönsä lämpimään käyttöveteen ja lämmönjakoverkostoon. Lauhduttimesta kylmäaine siirtyy paisuntaventtiiliin, joka alentaa kylmäaineen höyrystimen lämpötila- ja painetasolle. Tämä jatkuva, suljettu kylmäaineen kiertoprosessi on maalämpöpumpun toimintaperiaate.