Rototec » Mitä geoenergia on?

Mitä geoenergia on?

Geoenergia, tuttavallisemmin maalämpö, on uusiutuvaa maahan varastoitunutta auringon energiaa. Sitä saadaan kallioperästä ja maan pintakerroksesta. Geoenergia on ympäristöystävällinen, riippumaton ja taloudellisesti kannattava valinta. Geonergia pienentää kiinteistön hiilijalanjälkeä ja riippumattomuutensa ansiosta sen kustannukset ovat hyvin ennustettavissa muihin energiamuotoihin verrattuna.

Geoenergian hyödyt

Geoenergian laajempi hyödyntäminen rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä lisäisi Suomen energiaomavaraisuutta ja vähentäisi samalla riippuvuutta hiilen ja puun käyttämisestä energiantuotannossa sekä ulkomailta tuodusta öljystä. Uusiutuvaan geoenergiaan siirtyminen toteuttaa myös Suomen ja EU:n ilmastostrategiaa, jonka tavoitteena on pienentää kokonaisenergiankulutusta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Lähes puolet Suomen kiinteistöistä lämpiää kaukolämmöllä. Kaukolämmöstä yli 90 % tehdään polttamalla ja siitä lähes 60 % fossiilisilla. Viime vuoden kaukolämmön keskimääräiset päästöt Suomessa olivat 149 g/kWh. Geoenergialla eli maalämmöllä tuotetun lämmön päästöt ovat 28 g/kWh eli yli viisi kertaa pienemmät kaukolämpöön verrattuna.

Öljystä ja kaukolämmöstä geoenergiaan siirtyvien sekä uudiskohteisiin geoenergian valitsevien kotitalouksien, yritysten, kiinteistöjen ja kuntien määrä on kasvussa, mutta mahdollisuuksia hyödynnetään vielä melko vähän siihen nähden, millainen potentiaali kallioperässämme piilee. Geoenergiaan siirtyminen on hyvä valinta niin kukkarolle kuin ympäristöllekin, ja kumppaniksi varsinkin isojen kiinteistöjen geoenergiahankkeissa kannattaa valita asiantunteva Rototec.

Geoenergian toimintaperiaate

Maalämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin jääkaappi. Tavoitteena on siirtää lämpöä pois kaapin sisältä huoneilmaan. Lämpöpumppu siirtää lämpöä kallioperästä rakennuksen lämpimään käyttöveteen ja vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Lämpöpumpun muodostavat höyrystin, sähkökäyttöinen kompressori, lauhdutin, paisuntaventtiili sekä kylmäaine, jonka kiertoprosessi lämpöpumpussa mahdollistaa järjestelmän toiminnan.

Maalämpöpumpun höyrystin on yhteydessä lämpökaivoon. Höyrystimessä lämpökaivolta putkea pitkin tuleva lämmönkeruuneste luovuttaa lämpönsä kylmäaineelle, joka höyrystyy. Tämän jälkeen kylmäainehöyry puristetaan kompressorissa haluttuun, korkeaan lämpötilaan ja paineeseen. Kompressorin jälkeen kylmäainehöyry muuttuu nesteeksi lauhduttimessa, missä se luovuttaa lämpönsä lämpimään käyttöveteen ja lämmönjakoverkostoon. Lauhduttimesta kylmäaine siirtyy paisuntaventtiiliin, joka alentaa kylmäaineen höyrystimen lämpötila- ja painetasolle. Tämä jatkuva, suljettu kylmäaineen kiertoprosessi on maalämpöpumpun toimintaperiaate.

Maalämpö vaatii vain pienen porakaivon

Maalämpöjärjestelmät, pintalämpöjärjestelmät ja vesistölämpöjärjestelmät toimivat kaikki samalla periaatteella, mutta asettavat käyttöönotolleen hieman erilaisia vaatimuksia. Maalämpöjärjestelmää varten tarvitaan vain pieni porakaivo. Ainoa muu vaatimus maalämpöjärjestelmän asentamiselle on se, ettei tontti sijaitse metro- tai muun tunnelin yläpuolella. Keskikokoisen omakotitalon maalämpöjärjestelmää varten tehtävä porakaivo tai maalämpökaivo on yleensä 150-200 metriä syvä.

Maalämpö on jo pitkään ollut suosittu energiaratkaisu omakotitaloissa, mutta se on alkanut kasvattaa suosiotaan myös suurempien kiinteistöjen energiajärjestelmänä. Olemme asentaneet maalämpöä esimerkiksi sairaaloihin, ostoskeskuksiin ja tehtaisiin. Esitutkimuksemme ansiosta maalämpökaivojen määrä saadaan mitoitettua optimaalisesti myös erittäin suurissa kohteissa, jolloin järjestelmä toimii optimaalisesti taaten myös parhaan mahdollisen tuoton.

Viilennyksen ottaminen samasta järjestelmästä auttaa puolestaan lämmön varastoimisessa lämmityskautta varten.

Rototec on asiantuntija erityisesti suurien kiinteistöjen geoenergiaratkaisuissa.
Ota yhteyttä! >